ÎN LOC DE VIZIUNE - MESAJUL FONDATORILOR

                                                                    „Să transformăm cunoașterea în bun naţional”
                                                                                                                   Nasty Vlădoiu


Stimați prieteni,

Academia de Înalte Studii de Comerț Exterior și Diplomație Economică (AISCEDE) a fost înființată la data de 11 Ianuarie 2013, la inițiativa domnului Prof.univ.dr.Nasty Vlădoiu si cu sprijinul Uniunii Camerelor de Comerţ Bilaterale din România.

Înţelegerea şi dorinţa de implicare a fondatorilor, au făcut posibilă materializarea proiectului AISCEDE, într-un moment atât de important, în care se configurau bazele Strategiei Naţionale de Diplomaţie Economică.

Scopul AISCEDE este de a dezvolta şi perfecţiona învăţământul superior economic şi de a susţine relaţiile diplomatice economice şi comerciale internaţionale ale României, promovând şi implementând educaţia continuă într-o economie bazată pe cunoaştere.

Obiectivul cursurilor AISCEDE este acela de a crea un corp elitist de diplomaţi economici şi comerciali, care să prezinte, atât în ţară, dar mai ales în străinătate, în mod atractiv şi profesionist, oferta economică românească, în vederea atragerii investitorilor străini şi a promovării produselor autohtone pe pieţele străine.

De asemenea, AISCEDE formează specialişti în relaţii economice internaţionale, cu o înaltă pregătire, apți să răspundă tuturor provocărilor datorate evoluţiei economice globale.

Gradul educaţional al cursului „Diplomaţie Economică şi Afaceri Internaţionale” este de nivel postuniversitar şi este accesibil celor care doresc o specializare aprofundată, pe parcursul carierei, facilitând absorbţia noilor profesionişti în medii precum: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, Ambasade, Camere de Comerţ,  Reprezentanţe externe de afaceri, Organizaţii şi Organisme Internaţionale de profil şi ale Uniunii Europene, Companii multinaţionale, etc.

Lectorii AISCEDE sunt cadre didactice universitare apreciate, precum şi personalităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional, ca autorităţi în materie. Aceştia din urmă sunt invitaţi să conferenţieze şi să dezvăluie cursanţilor secrete ale expertizei acumulate de-a lungul carierei lor de succes.

Componenta Diplomaţie Economică va fi susţinută, din punct de vedere al prelegerilor, atât de reputaţi diplomaţi români, cât şi de Ambasadori ai Corpului Diplomatic acreditat în România, alaturi de cadre didactice universitare cu înaltă ţinută ştiinţifică în materie.

Dezideratul nostru este ca prestigiul de care se bucură instituţia, să integreze AISCEDE în eşichierul instituţiilor merituase de acest gen, cu precizarea că este singura instiţutie de învăţământ postuniversitar cu profil „Diplomaţie Economică”.

În speranta că am reuşit să prezentăm, neavând pretenţia de a fi exhaustivi, o imagine clară, ce poate suscita interes pentru ceea ce înseamnă noua şcoală românească de diplomaţie economică, vă asigurăm de realele noastre intenţii de colaborare.