09-10-2013

AISCEDE- instituţie de învăţământ apreciată de Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti, Sorin DIMITRIU

Lansarea Academiei de Înalte Studii de Comerț Exterior și Diplomație Economică a suscitat interesul mediului academic, al corpului de diplomaţi activi ai României, instituţiilor şi companiilor care depun eforturi în reconfigurarea economică a ţării şi a media românească.
Relatăm în continuare scrisoarea integrală adresată cu ocazia evenimentului de lansare oficială a AISCEDE de către Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti, prof. univ. dr. ing. Sorin DIMITRIU.

„Stimate domnule Preşedinte,
Deschiderea oficială a Academiei de Înalte Studii de Comerț Exterior și Diplomație Economică îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări şi de a-mi exprima întreaga apreciere pentru munca de înaltă calitate pe care o depuneţi în acest domeniu solicitant şi plin de provocări.
                În această perioadă de transformări profunde şi de reaşezare a pilonilor economici ai lumii, România are nevoie de specialişti bine pregătiţi, capabili să prezinte cu profesionalism punctele forte ale economiei româneşti, în vederea valorificării acestora şi a atragerii de investiţii străine. Pe lângă talent, este nevoie de o excelentă pregătire profesională, ce poate fi dobândită urmând cursurile AISCEDE.
                Vă doresc deplin succes şi vă asigur de întreaga preţuire.
Prof. Univ. Dr. Ing. Sorin DIMITRIU Preşedinte CCIMB”

Academia de Înalte Studii de Comerț Exterior și Diplomație Economică a fost înființată în data de 11.01.2013 de către Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România și Universitatea Transilvania, din Brașov, la initiativa Prof. univ. dr. Nasty VLĂDOIU, Preşedinte UCCBR. AISCEDE este prima școală românească de nivel postuniversitar, care instruiește și formează viitorii diplomați economici ai României, capabili să prezinte, atât în ţară dar mai ales în străinătate, în mod atractiv şi profesionist, oferta economică românească, în vederea atragerii investitorilor străini şi a promovării produselor autohtone pe pieţele străine. Obiectivul Academiei este să formeze un corp elitist de dilplomați economici, prin programe interdisciplinare racordate la viziunile internaționale în domeniul diplomației economice și configurate de reputaţi specialişti şi cadre didactice din România. Planul de învăţământ este aprobat de Ministerul Educației Naționale și oferă competenţe corespunzătoare domeniilor de licență Drept,  Afaceri internaţionale şi Comunicare şi Relaţii Publice. Contact:info-center@aiscede.com