PROFILUL DIPLOMATULUI ECONOMIC ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL GLOBALIZĂRII
ECONOMICE

AISCEDE va specializa diplomaţi economici, la cel mai înalt nivel, capabili să răspundă actualelor provocări şi transformări ale activităţilor economice globale care, în contextul dezvoltării conceptului de societate informaţională, crează noţiunea de „Noua Economie”.

„Noua Economie” se caracterizează prin intensificarea înglobării cunoaşterii în noile produse şi servicii şi prin creşterea importanţei învăţării şi inovării.

AISCEDE previzionează, prin programele de cercetare, pregătire şi specializare continuă, profilul noului model de societate, care prefigurează deplasarea centrului de greutate de la investiţii în mijloace fixe, la investiţii în capitalul uman.
Schimbările majore din ultimii ani - creşterea exponenţială a comunicaţiilor mobile şi a numărului utilizatorilor de internet, contribuţia sectorului TIC la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă, restructurarea companiilor şi a business-ului în general, pentru a beneficia mai eficient de noile tehnologii, dezvoltarea accelerată a comerţului electronic, crează pârghiile tranziţiei de la Era Industrială la cea Post Industrială, prefigurând portretul „Noii Economii”.

Dinamica economiei globale impune un nou profil al diplomatului economic, care trebuie să devină un specialist care dispune deopotrivă de „ştiinţă” şi de „artă”, pentru a finaliza obiectivele încredinţate.


Totuşi, „arta diplomaţiei şi a negocierii” este o condiţie necesară dar nu şi suficientă pentru diplomatul economic modern, care activează în „Noua Economie”. Circulaţia capitalurilor, fiscalitatea, metodele de susţinere a agriculturii, problemele legate de calitatea mediului - sunt doar câteva exemple care impun diplomatului economic obligaţia de a-şi însuşi competenţe şi experienţe suplimentare, ce pot fi dobândite numai în urma unui proces intens de specializare în aceste domenii.


La acest stadiu, diplomaţia economică nu este doar atributul diplomaţilor de carieră, ci ea face apel la expertize naţionale în domenii precise, fie la nivelul sectorului public, fie al celui privat. Astfel, Diplomatul Economic devine un integrator interdisciplinar, care urmăreşte atingerea obiectivelor încredinţate, negociind „produsul” procesului de integrare prin tehnici specifice „artei diplomaţiei”.


Dacă activitatea diplomatică, în ansamblul ei, se referă la totalitatea relaţiilor interstatale, obiectivul fundamental al diplomaţiei economice este acela de a asigura creşterea şi dezvoltarea economică a unei ţări.


În acest context, putem afirma că principala funcţie a diplomaţiei economice constă în analiza obiectivelor economice prin intermediul mijloacelor diplomatice, care se bazează sau nu pe instrumente cu caracter economic. Strategiile diplomatice care vizează finalităţi economice atrag după sine rezultate politice.


Diplomaţia economică nu este un concept nou, însă ea a devenit esenţială în raport cu expresia dominantă a Puterii, care, în contextul actual, este de natură economică. Astfel, diplomaţia economică prezintă aspecte noi într-o societate a informaţiei şi a cunoaşterii, iar dezvoltarea activităţii în acest domeniu este dependentă de capacitatea statului de a prefigura noi principii de guvernare, având la bază tendinţe ineluctabile, care ţin de inteligenţă economică, mondializare şi, de ce nu, de lupta pentru cunoaştere.


Asistăm în prezent la un fenomen prin care întreprinderile trăiesc într-un univers mondial, în timp ce statele rămân „naţionale”, astfel naţionalitatea unui „produs” sau a unei „întreprinderi” este din ce în ce mai relativă.


În contextul actual, autoritatea „statului naţional” nu mai are un caracter de monopol, nucleul decizional al diplomaţiei economice tinde să se transfere de la stat către diverse organizaţii regionale şi internaţionale, cum ar fi: UE, FMI, BM, OMC, AIE ş.a., care devin deţinătoare reale de putere. Totuşi, cadrul formal de legitimitate al puterii rămâne al statului naţional, deoarece acesta crează şi negociază competenţele şi politicile organizaţiilor internaţionale.


Portretul „Noii Ere” va avea în centrul atenţiei „Cunoaşterea”, îndeosebi cunoaşterea ştiinţifică şi practică, drept principal mijloc de producţie şi de dezvoltare a societăţii. Caracteristica determinantă a fiecărie societăţi constă în potenţialul cercetării fundamentale şi în resursele ei ştiinţifice şi tehnologice, precum şi în capacitatea sa de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică. În această privinţă, tehnologia informaţională devine baza unei tehnologii intelectuale, în care cunoaşterea teoretică şi noile tehnologii informaţionale vor fi definitorii pentru dezvoltarea „Noii Economii”. Principiul director va consta în importanţa decisivă a cunoştinţelor teoretice ca sursă de inovaţie şi management.

AISCEDE conştientizează şi prefigurează dimensiunea conceptuală şi aplicativă a „Noii Economii” iar, pe cale de consecinţă, va crea şi oferi pieţei de profil specialişti în diplomaţia economică, a căror pregătire va fi bazată deopotrivă pe „ştiinţă” şi pe „arta negocierii”, devenind astfel prima şcoală românească de diplomaţie economică şi publică.Prof.univ.dr. Nasty Vlădoiu
Președinte - Director General AISCEDE
Uniunea Camerelor de Comert Bilaterale din Romania
Economic & Commercial Diplomats Club
UCCBR
ECDC